Curriculum vitae - Szakmai önéletrajz
Született 1940 június 5., Budapest, Magyarország
Lakcím 1125 Budapest, Rőzse utca 17., Tel/Fax: 06 1 355 9286
Nyugdíjas e gyetemi docens
Tanulmányok és
minősítések Érettségi, Budapest 1958
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, 1958-1963
Építészmérnöki oklevél 2223/1963
Posztgraduális képzés, Magyar Építőművész Szövetség Mesteriskola 1970-72
Ösztöndíjak: - Magyar Állam: 1979 Franciaország (ACTIM)
1988 Franciaország
- SAFA: 1984 Finnország
1989 Finnország
Építész vezető tervező, E-1-01-0004/98
Település tervező, TT2-01-0004/08
DLA tudományi fokozat 1997
Egyetemi habilitáció 2006
Idegen nyelvtudás Francia
Német
Szakmai
kitüntetések 1980 Ybl Miklós díj
1998 Kotsis István díj
2009 ICOMOS emlékérem
Munkahelyek 1963-1965 Székesfehérvár Megyei Tervező Iroda
1965-1970 Út- és Vasuttervező Vállalat, Budapest
1970-1996 LAKÓTERV
1996-1999 CD Design Kft., Budapest
1999-2005 Budapesti Műszaki Egyetem
1995- Roth János Építész Műterem Bt.
Szakmai és közéleti
tevékenység Építész vezető tervező, műteremvezető
Vezető építész az Építész Mesteregylet Mesteriskoláján
DLA mesterképzés, programvezető
BMGE Mestertestület volt tagja (1988- 2005)
Magyar Iparművészeti Egyetem DLA Bizottság tagja (2004-től)
A Magyar Építőművészek Szövetsége vezetőségi tagja,
alelnöke 2005-2009 között
Kotsis Iván kuratórium tagja (1999-től)
A Budapesti Építész Kamara volt alelnöke (1997-2004)
A Budapesti Tervtanács tagja
Néhány részletezett magyarázatot csatolok az életrajzomhoz

1./ Egyetemi oktatói tevékenységet 1967 óta végzek,
1967-71 között a Mérnök-kar "Épületszerkezetek Tanszéke" keretében a Szerkezetépítő-mérnök képzésben,
1980-tól folyamatosan az Építészkar "Lakóépületek Tervezése Tanszék" külsős óraadójaként.

Ezt az időszakot a "Középületek tervezése" (1990-92) és a Városépítési Tanszék komplex Tervezése" (1995-96) keretében végzett külsős óraadói tevékenység színezte.

1995-től folyamatosan tagja voltam a Építészmérnöki Kar Diplomabizottságának, mind a "Középületek tervezése, mind a Lakóépületek tervezése" Tanszékek részéről.

Diplomatervezési opponenciával 1975-től folyamatosan bíznak meg az Építészmérnöki karon, tanszékektől függetlenül.

2./ 2002-ben elnyertem az Oktatási Miniszter által adományozott Széchenyi István Ösztöndíjat, 3 éves időtartamra. Az Ősztöndíj időszaka alatti tevékenységem, a normál oktatói tevékenység folytatása mellett, a Lakóépülettervezési Tanszék diplomatervezési tárgyának korszerűsítése volt.

3./ 1984-től folyamatosan a MÉSZ Mesteriskola mestere vagyok és részt veszek a mesteri tevékenység teljes gyakorlásával az oktatói, nevelői és szervező tevékenységben. Ebben a szerepben egyik kezdeményezője és alapítója vagyok az "Építész Mester Egylet"-nek, mely 1992 óta biztosítja állami-, költségvetési támogatás nélkül ennek a hagyományos nagymúltú szakmai posztgraduális képzésnek a fennmaradását.

4/ Részt veszek az EUROPAN Magyarország szakmai munkájában. Az EUROPÁN 6 nemzetközi zsűrijében, 2001-ben képviseltem hazánkat Prágában és Karlskronában.

5./ Tagja vagyok - 1970 óta - a Magyar Építészek Szövetsége szakmai szervezetnek, 1986 óta vezetőségi tagként. Tevékeny résztvevője voltam, 1988-96 között a MÉSz Reformbizottságának a Magyar Építész Kamara közjogi elismeréséért folytatott közéleti tevékenységben.

6./ Szakmai pályám fontos részének tekintem az Építészkar önkormányzásáért, szerepének közjogi elismeréséért és etikai-fegyelmi viszonyainak rendezéséért végzett munkámat. Ebben a vonatkozásban részt vállaltam a Kamarai Alapszabály, az Etikai-fegyelmi Szabályzat elkészítésében is.

7./ Részt veszek különböző szakmai Bizottságok munkájában:

a./   - 1974-től kezdve a MÉSz delegáltjaként,
       - 1997-től kezdve a Kamara delegáltjaként voltam számos alkalommal tervpályázati zsüritag

b./   - jelenleg állandó tagként közreműködöm a Bp. Főváros Önkormányzata Fővárosi Tervtanács és
         a Vác Tervtanács munkájában.

Korábban a Központi Tervtanács ( 2000-07) és a Soproni Tervtanács ( 2000-08 )munkájában vettem részt.

Budapest, 2010 január 25.

Roth János dla habil
• Vissza a cégismertetőhöz